farmaceutycznyALKOHOL FARMACETYCZNY I DO PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Alkohol farmaceutyczny rektyfikowany, produkowany w Ima Polska S.A. jest zgodny ze standardami jakości wyrobów leczniczych Farmakopea Europejska 10.0. Nasz alkohol wykorzystują polskie i międzynarodowe firmy farmaceutyczne i kosmetyczne oraz producenci środków dezynfekcyjnych. Ima Polska S.A., decyzją Europejskiej Agencji Chemicznej nr ACC-D-1464468-41-00/F, została włączona na listę dostawców substancji czynnych, zgodnie z art. 95  art. 95 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.