skażaniaSKAŻANIA ALKOHOLU

Posiadamy dwa stanowiska do skażania alkoholu metodą europejską oraz skażeń metodami dopuszczonymi przez przepisy krajowe (m.in. skażenie alkoholem izopropylowym, metyloetyloketonem oraz bitrexem, alkoholem tetr-butylowym, ftalanem dietylu, octanem etylu, alkoholem benzylowym). Świadczymy również usługowe skażanie alkoholu.