MEK - keton etylowo-metylowy
Surowiec znajdujący zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Doskonały rozpuszczalnik przemysłowy, wykorzystywany m.in. jako zmywacz do tuszów drukarskich.

Substancja przeznaczona jest do profesjonalnego użytku. Metyloetyloketon powinien być przechowywany w zamkniętym szczelnie opakowaniu, zapobiegającym ulatnianiu preparatu. Okres ważności wynosi 36 miesięcy.
 
      Wzór chemiczny   C4 H8 O
      Synonimy                                                                             Butanon, 2-butanon, keton etylowo-metylowy, metyloetyloketon, metyloaceton, metylopropanon,
      Gęstość 0,7999 g/cm³
      Numer WE/EINECS                                                                                      78-93-3
      Numer CAS 201-159-0