Alkohol izopropylowy (IPA) to surowiec znajdujący zastosowanie w przemyśle chemii gospodarczej, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, optyce, obróbce drewna oraz przemyśle wyrobów metalowych. Wykorzystywany przy produkcji farb i lakierów, środków dezynfekcyjnych oraz środków chemii gospodarczej.
Substancja przeznaczona jest do profesjonalnego użytku. Alkohol izopropylowy powinien być przechowywany w zamkniętym szczelnie opakowaniu, zapobiegającym ulatnianiu preparatu. Okres ważności wynosi 36 miesięcy.

       Wzór chemiczny   C3 H7 OH
      Synonimy                                                    alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
      Gęstość 0,7809 g/cm3
      Numer WE/EINECS                                                     67-63-0
      Numer CAS 67-63-0


Firma Ima Polska S.A. decyzją Europejskiej Agencji Chemicznej nr ACC-D-1481415-58-00/F, została włączona na listę dostawców substancji czynnych, zgodnie z art. 95 art. 95 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.
W związku z tym możemy również oferować alkohol izopropylowy do stosowania w produktach biobójczych.