destylat rolniczyBIOETANOL

Alkohol etylowy odwodniony (min. 99,7%), przeznaczony do produkcji biopaliw lub jako komponent do paliw „tradycyjnych”. Produkowany jest z wykorzystaniem technologii absorpcji na sitach molekularnych. Nasz bioetanol ma certyfikaty KZR INiG (zgodność produktów z wymaganiami unijnymi w zakresie emisji) oraz ITWL (certyfikat jakości bioetanolu).