alkohol etylowyALKOHOL ETYLOWY 

Z produkcją alkoholu wiąże się początek naszej działalności i wciąż jest to dziedzina, którą systematycznie rozwijamy. Alkohol wytwarzamy głównie w oparciu o zboża - najczęściej kukurydzę - pozyskiwaną z lokalnych gospodarstw rolnych. Nasze produkty cechują się doskonałą organoleptyką oraz parametrami fizykochemicznymi - każdego dnia w zakładowym laboratorium wykonywanych jest około 100 analiz chromatograficznych i innych badań właściwości alkoholu, dzięki którym na bieżąco mamy kontrolę nad jakością oferowanych produktów. W zakładzie działają dwie linie do destylacji o łącznej wydajności 6500 dm3/h. Za oczyszczenie alkoholu odpowiada wielokolumnowa instalacja rektyfikacyjna o wydajności 1500 dm3/h. Osobną linią poprowadzona jest produkcja bioetanolu (wydajność 1500 dm3/h).