Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze badań i rozwoju – tak najtrafniej opisać można nasz zespół laboratoryjny. Posiadana wiedza i praktyka w branży pozwalają na wykonywanie wysokospecjalistycznych badań, spełniających najwyższe standardy jakości. Dzięki zespołowi nieustająco budujemy potencjał firmy. Dlatego jesteśmy przekonani, że zapewniając laborantom ciągły dostęp do szkoleń z najnowszych metod badawczych oraz innowacyjny sprzęt badawczy, stwarzamy firmie doskonałe warunki do dalszego rozwoju.

Pracownia chromatograficzna laboratorium zakładowego posiada dwa chromatografy gazowe oraz jeden chromatograf cieczowy. Minimalna ilość badań wykonywana na jednym chromatografie gazowym to 30 analiz dziennie. Chromatografy pracują niezależnie od siebie. Czas jednej analizy to około 25 min.
Analizę biogazu oraz pomiar parametrów wody używanej do procesu technologicznego wykonujemy na spektofometrze UV-VIS w pracowni analizy chemicznej.
W procesie produkcyjnym najważniejszy jest surowiec, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do jakości zboża. Kontrolujemy poziom zanieczyszczeń oraz parametry ziarna oraz przy użyciu urządzenia NIR - zawartość skrobi, tłuszczu i białka w każdej partii surowca.

Działamy zgodnie z przyjętymi standardami ISO 9001:2012; ISO 14001:2015 i HACCP. Wyroby są wolne od GMO, wytworzone zgodnie z europejską polityką REACH.