Zapytanie ofertowe POIR 02.01.00.Zapytanie ofertowe POIR 02.01.00. – miernik parametrów fizyko-chemicznychZapytanie ofertowe POIR 02.01.00.Zapytanie ofertowe POIR 02.01.00. – miernik parametrów fizyko-chemicznychZapytanie ofertowe POIR 02.01.00. – miernik parametrów fizyko-chemicznychZapraszamy do składania ofert w postepowaniu dotyczącym wyboru dostawcy miernika parametrów fizyko-chemicznych, na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie IMA Polska S.A.”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44369