W związku z realizacją projektu Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 3 MW w Murowanej Goślinie w ramach działania 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2010-2020 zapraszamy do zapytanie ofertowym oraz do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49563