Rok kończymy bardzo intensywnie... Rozpoczeliśmy generalny remont budynku, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla pracowników produkcyjnych. Poszerzając zakres naszej działalności rozrastamy się pod względem ilości pracowników. Nadszedł zatem czas na modernizację i rozbudowę niektórych obiektów na terenie naszej firmy. Prace trwają również przed siedzibą spółki, gdzie powstaje nowy parking wraz ze sklepem stacjonarnym Wielkopolskiej Manufaktury Wódek.